Thứ Hai, 11 tháng 8, 2008

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2008

cùng nhau học tiếng Nhật

học tiếng Nhật cùng nhau nào các bạn. Mình mới học tiếng Nhật được 4 tháng nhưng không hiểu tại sao mình nghe mãi mà chẳng nghe được người Nhật nói gì ah. Có bạn nào có cách học nghe tôt chỉ cho mình vài chiêu với.
Mình thường xuyên tìm hiểu các tài liệu học tiếng Nhật trên mạng và có tài liệu minna no nihongo cho bạn nào mới học đây.
Minna no nihongo bài 1 - 25
+ CD1 :
part1 : http://www.mediafire.com/?4exgts11zdo
part2 : http://www.mediafire.com/?blfznpfghdu
+CD2 :
http://www.mediafire.com/?f0uzcyyixe0
+CD3 :
http://www.mediafire.com/?0nrdtm7ndyb
+CD4 :
http://www.mediafire.com/?1jj1ehymkmuMinna no nihongo bài 26 - 50
+CD1 : http://www.mediafire.com/?8foxzx1cxyy
+CD2 : http://www.mediafire.com/?cy9y1jxmfut
+CD3 : http://www.mediafire.com/?5ndtkdxdcjm
+CD4 : http://www.mediafire.com/?1yozgfzytmw

Minna no Nihongo Choukai Tasuku bài 1 - 25
+CD A :
part1 : http://www.mediafire.com/?10ltnsfbxe9
part2 : http://www.mediafire.com/?44xyqwjbjmm
+CD B :
part1 : http://www.mediafire.com/?7gb1jettjle
part2 : http://www.mediafire.com/?2jxgzzegmh4

A Dictionary of Japanese Grammar : Nói về các ngữ pháp căn bản trong tiếng nhật , bằng tiếng anh
+Link : http://www.mediafire.com/?6bjipjbsu1z

A Dictionary of Japanese Particles : Rất chi tiết về các trợ từ trong tiếng nhật, cuốn này tuyệt
+Link : http://www.mediafire.com/?asqz3myx7ye

Sách Minna no nihongo Choukai Tasuku bài 1 - 25 ~ Có đáp án ...
+Link : http://www.mediafire.com/?3ijjjm4j7bp

Sách Minna no nihongo Hyoujun Mondaisyuu 1 - 25 : các bài tập kèm theo từng bài trong giáo trình minna no nihongo
+Link : http://www.mediafire.com/?6umjdyznxdn

*******Update*********
Minna no nihongo English Version gồm ngữ pháp (bunpou kaisetsu)
+Link : http://www.mediafire.com/?9uezz4zm4on